четвртак, 24. октобар 2013.

Scilab

Scilab je напредан и софистициран програм за разне врсте операција и прорачуна у математици и сродним дисциплинама. Развој програма води Scilab конзорциј који се састоји од високо рангираних научних институција.  Scilab конзорциј је основао 2003.г Француски национални институт за истраживање у компјутерским наукама и контроли. Програм се може успешно користити у веома напредној настави математике, техологије, инжењерства у школама, факултетима и професионалном раду. Информације о употреби програма Scilab у средњим школама се на сајту налазе на француском језику. Овај програм се данас користи на многим факултетима и другим облицима образовања где се изучава математика, а користи се и најзахтевнијим инжењерским и научним областима.


Креатори програма Scilab имају свој YouTube канал. Ово је независни снимак који објашњава неке функције програма Scilab.
Канал се налази на адреси http://www.youtube.com/user/ScilabChannel .

Програм Scilab се може преузети на адреси http://www.scilab.org/

недеља, 20. октобар 2013.

Graph

Graph представља добро дизајниран алат помоћу којег је могуће нацртати било коју функцију у координатном систему - стандардну, параметарски или поларно задату. Корисници могу да додају однос и успоставити ограничења .  


Програм може да израчуна дужину или величину простора изабране функције,израчуна интеграл (одређен и неодређен), одреди први и други извод функције. Програм се може наћи на линку http://www.padowan.dk/

субота, 12. октобар 2013.

Cinderella

Cinderella  је бесплатан софтвер за интерактивну математику. Омогућава креирање  геометријских конструкција, цртање тригонометријских функција, али и  фрактала и различитих трансформација.  Софтвер је настао 1996.године,  написан је у Јави ( аутори Jürgen Richter-Gebert и Ulrich Kortenkamp). Нова верзија 2006. године , Cinderella.2, објављена је ао онлајн верзија. Може се преузети на http://cinderella.de/tiki-index.php?page=Download+Cinderella.2&bl

 Веома често се овај софтвер користи на универзитетима у Немачкој, али је због једноставности, погодан за употребу у основном и средњем образовању.