Математички софтвери

Међу софтверима који могу да се користе за учење математике разликујемо оне који
прате наставни план и програм предмета математика и оне који служе као математички алати , тј. при израчунавању, цртању графика, цртању геометријских објеката и сл. У данашње
време се уочава недовољна понуда , тј. веома мали број, образовних софтвера намењених за
наставу математике који прате план и програм тог предмета. И код програмиране наставе, која је претходила овим савременим методама употребе рачунара у настави, такође се као проблем
исказивао недовољан број готових материјала који би наставници могли користити у настави.
Један од најчешће коришћених програма који могу да се користе за наставу и учење
математике јесте Геогебра3. То је бесплатан софтвер који у себи обухвата геометрију, алгебру и
анализу и заиста представља велику подршку у повезивању математичких појмова.Геогебра има три различита приказа математичких објеката : графички приказ, алгебарски приказ и табеларни приказ . При томе су сви начини приказа истог објекта динамички повезани
и аутоматски се прилагођавају свакој промени која се изврши у било којем приказу, независно од начина на који су објекти настали. Геометријске конструкције се праве у графичком приказу ,
помоћу миша и алата за конструкције.

 За наставнике математике Геогебра је веома једноставна за коришћење. То је зато што наставници разумеју математичке идеје и логику која стоји иза алата које нуди Геогебра. Од велике користи би било упутити и ученике на коришћење овог програма за решавање математичких проблема као и за истраживање математичких односа. Изградња математичких модела помоћу софтвера може се учити истовремено са математиком.

Нема коментара:

Постави коментар