среда, 25. септембар 2013.

MatGeo

У математичкој географији постоје два стандардна комплексна задатка - један који се односи на одређивање ортодромске и локсодромске удаљености, и други који се односи на одређивање елемената сунчеве геометрије (право сунчево подне, подневна висина сунца, дужина обданице и др.). Сви елементи сунчеве геометрије могу се израчунати применом обрасца сферне тригонометрије за идеалан математички хоризонт, а могу се искористити и готови софтвери.


Програм MathGeo садржи четири различита програма за решавање задатака из математичке географије, географске дисциплине која се бави рачунањима на површини Земљине лопте: OrtLok, SunGeo, SunKompas, SunLok.Програм израчунава елементе који тачно описују одређено место у географском и астрономском смислу. Програм се налази на сајту http://matgeo.mfhinc.net/

Нема коментара:

Постави коментар