петак, 06. септембар 2013.

Електронска бела табла


Eлектронскa белa таблa, паметнa таблa или интерактивнa мултимедијалнa табла претвара традиционалну  наставу у интерактивну наставу која одговара образовним потребама савременог ученика и на тај начин доводи до постизања жељених исхода учења који су у складу са захтевима савременог друштва. Овакав облик наставе обезбеђује већу мотивисаност и активност ученика, динамичније,садржајније и лакше учење.Коришћење различитих извора знања у многоме обогаћује садржај наставе и доприноси развоју функционалних способности ученика. Бела табла  (whiteboard) је једно од главних алата сваке виртуелне учионице. Било да користе слајдови, пдф документи или не, потребни су тзв. алати за обележавање или анотацију  и цртање који су у склопу беле табле. Она није ништа друго до празан екран по коме се може цртати, писати, брисати помоћу:
1. слободне оловке (различите виртуелне учионице имају различите називе, а неки од њих су: pencil, freehand, drawing tool...)
2. маркера (highligther)
3. текста (text tool)
4. геометријских облика, најчешће квадрата или круга
5. гумице (erase, delete)


Уз помоћ такозваних оловака или прста на интерактивној табли могуће је заокруживати, писати или цртати различити облици који се лако могу препознати и као правилни геометријски облици по потреби, а једноставним покретима се може вршити и распоређивање датих елемената по површини тј. табли, што је нарочито корисно при шематским приказима.
Ова табла побољшава квалитет наставе, чини је очигледном и интерактивном што је посебно значајно за рад са децом са сметњама у развоју. Својим карактеристикама она, између осталог, омогућава приказ видео-записа различитих формата и фотографија у великој резолуцији , примену великог броја едукативних софтвера, уређивање докумената на лицу месту применом различитих софтверских апликација. Површина табле је осетљива на додир, омогућава употребу дигиталног мастила и тренутно снимање активности која је у току.
Да би је успешно користили, потребно је да наставници добро савладају технике коришћења инерактивне табле и да се пре свега заинтересују за упознавање свих могућности које она нуди и савладају их као један од задатака у свом професионалном усавршавању и процесу доживотног учења. Квалитет и вредност наставе зависе уједно и од тога у којој мери наставник уме да искористи могућности које му модерне технологије пружају.  Неки произвођачи као што су на пример Smart, Mimio, Hitachi нуди велики број бесплатних онлине туторијала и лекција ао помоћ наставницима у раду на унапређењу квалитета наставног процеса велики произвођачи интерактивних табли.
Своју примену табла налази како у настави обавезних наставних предмета тако и у настави изборних наставних предмета и ваннаставних активности.

Нема коментара:

Постави коментар